APK-keuring

APK2

Voertuigen tot 3500 kg (gas/benzine/diesel)
Personenauto’s en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg met een benzinemotor, die vanaf 1 januari 2005 op de weg rijden, moeten na 4 jaar APK gekeurd worden. Daarna twee keer na twee jaar en vervolgens elk jaar.
Personenauto’s en lichte bedrijfswagens tot 3500 kg op gas of diesel, die vanaf 1 januari 2005 op de weg rijden, moeten na 3 jaar APK gekeurd worden en daarna elk jaar.
Voor voertuigen die vóór 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten, geldt een jaarlijkse keuringsplicht.

APK1

Voertuigen boven 3500 kg
Voertuigen zwaarder dan 3500 kg moeten jaarlijks APK gekeurd worden.

Kentekenbewijs

Als u uw auto voor een keuring aanbiedt, moet u een origineel kentekenbewijs overleggen.